PROTECHNO s.r.o. , KOŠICE

professional technology


Váš výrobca a dodávateľ konštrukcií, technologických zariadení, technických zariadení budov , nerezových výrobkov, tepelných izolácií a hydroizolácií plochých striech, izolácie bazénov a vodných nádrží

Protechno © Profesionálne technológie. Vestibulum | Sed vulputate

Magurská 1, 040 01 KOŠICE

mobil: 0903627090

E-mail: protechno@protechno.sk

PROTECHNO s.r.o.

Výrobné a skladovacie priestory: Budulovská cesta 32

045 01 Moldava nad Bodvou