PROTECHNO s.r.o. , KOŠICE

professional technology


Váš výrobca a dodávateľ konštrukcií, technologických zariadení, technických zariadení budov , nerezových výrobkov, tepelných izolácií a hydroizolácií plochých striech, izolácie bazénov a vodných nádrží

Protechno © Profesionálne technológie. Vestibulum | Sed vulputate

Profil spoločnosti a jej aktivity :


Výroba: Technologické zariadenia a ich súčasti pre strojárenský, hutnícky priemysel a energetiku,   na zákazku podľa projektovej dokumentácie.


Oceľové konštrukcie výroba rôznych typov konštrukcií podľa projektovej dokumentácie, nerezové zábradlia, nosníky,  spracovanie aj dielenskej dokumentácie, povrchová úprava OK podľa požiadaviek odberateľa ( nástreky, pieskovanie, pozinkovanie a pod.)


Nerezová  výroba výroba nerezových konštrukcií, nerezových zábradlí a rôznych výrobkov z nerezu, dodávka nerezových polotovarov, rúr

a profilov, armatúr a príslušenstiev


Obchodná činnosť – hutné polotovary , príruby krkové , ploché a točivé, rúrové prechody, ohyby, kolená  a rôzne iné potrubné súčasti používané v energetike, potrubné rozvody oceľové aj nerezové....

Izolácie plochých striech

Na izolácie plochých striech sa používajú najnovšie osvedčené kvalitné materialy, ako je Sika, Fatrafol, Sarnafil, Protan, Alkorplan, Rhenofol a pod. na základe požiadavky investora. Dodávky a práce tvoria ako celok, vrátane použitia paro-zábran, tepelno-izolačných vrstiev/ EPS,Nobasil atď/, s kotviacimi a klampiarskými výrobkami, rôznych vpustí a odvetrávacích zariadení zn. Lomanco a pod. • prevádzjú sa aj izolácie stropov pivníc • izolácie a hydroizolácie podláh stavieb • izolácie bazénov a vodných nádrží •


Možnosti výroby:

zváranie pod ochrannými plynmi CO2,Ar, podľa požiadaviek, MIG,MAG,TIG, rezanie vrátane tvarového rezania,

delenie materialu na pásovej píle,...strihanie plechov, profilov, ohýbanie plechov,  zakružovanie plechov aj profilov,  ohýbanie, sústružnícke a frézarské práce, brúsenie, drážkovanie,

otryskávanie a metalizácia konštrukcií, nátery,niektoré strojné úkony zabezpečujeme užšou subdodávkou, osvedčenými výrobcami.